Consecutief tolken

Een vakbonds- of andere bedrijfsvergadering met een meertalig deelnemerspubliek, een bedrijfsbezoek door een buitenlandse delegatie, een onderhandelingsronde met een anderstalige handelspartner… Er zijn tal van situaties waarin u ingewikkelde materie moet bespreken in een andere taal. In dergelijke gevallen is het wenselijk dat zowel uzelf als uw gesprekspartner zich kunnen uitdrukken in de eigen taal.

Taalondersteuning door professionele tolken kan hierbij soelaas bieden. Een tolk is vertrouwd met de nodige terminologie in de andere taal en bereidt zich telkens voor om een uitwisseling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Er bestaan echter verschillende tolkmodaliteiten. Op deze pagina gaan we verder in op een iets oudere vorm van tolken: consecutief tolken.

Consecutief tolken – wat is het precies?

Wanneer er consecutief getolkt wordt, doet de spreker eerst zijn volledige verhaal. Wanneer de spreker klaar is, geeft de tolk de inhoud van dat verhaal weer in de andere taal. Dat gebeurt uiteraard niet woord voor woord. Het gaat daarentegen om een uitgebreide samenvatting zodat iedereen weet wat er gezegd is. Om zo’n uitgebreide samenvatting te kunnen geven wordt bij consecutief tolken gebruik gemaakt van een specifieke notitietechniek. Tolken die consecutief werken, beschikken over een vast arsenaal symbolen voor frequente en belangrijke woorden. Daarnaast – en dat is vaak nog belangrijker – gebruiken ze ook vaste symbolen om verbanden mee weer te geven. Die symbolen staan in de kantlijn genoteerd en tonen aan wat het verband is tussen de notie boven en de notie onder het symbool dat het verband weergeeft. Naast een goede notitietechniek, moet een consecutief tolk uiteraard ook beschikken over een goed geheugen en over een brede algemene kennis. Het is immers heel moelijk om een verhaal te onthouden als je het algemene kader niet snapt.

Je zou consecutief tolken een beetje kunnen beschouwen als tolken “op de oude manier”. Er wordt immers ook getolkt voor een grotere groep, maar dan zonder gebruik van apparatuur. Het verhaal van de spreker wordt in feite “naverteld”. Voor de interactie is deze vorm van tolken echter niet ideaal. Bovendien moet alles twee keer gezegd worden, waardoor het ook zeer tijdrovend is. Om die reden wordt deze vorm bij grotere vergaderingen zo goed als niet meer gebruikt.

Wie zijn mijn tolken?

Een consecutief tolk is een taalprofessional die een gespecialiseerde opleiding heeft gevolgd om zich te vervolmaken in de tolktechniek. Het zijn dus mensen met een taalkundig diploma die hun kennis van hun werktalen op een doorgedreven manier hebben leren toepassen in situaties van consecutief tolken. Specifiek voor consecutief tolken, zijn ze doorgedreven getraind in het gebruik van een gespecialiseerde notitietechniek. Bij internationale instellingen gaat men voor tolken vaak uit van het moedertaalprincipe. Dat betekent dat de tolk enkel tolkt naar zijn eigen moedertaal. Op de vrije markt, en zeker in een tweetalig land als België, werken tolken echter vaker met een beperkt aantal talen die ze in beide richtingen beheersen. Naast een uitmuntende talenkennis, beschikken tolken ook over een brede algemene kennis. Dat is ook nodig, want sprekers durven wel eens een zijsprongetje maken in hun betoog. En ook dan moeten tolken telkens op hun pootjes vallen zodat iedereen de spreker kan blijven volgen.

Welke apparatuur wordt er bij consecutief tolken gebruikt?

Bij consecutief tolken wordt bijzonder weinig apparatuur gebruikt, soms zelfs helemaal geen. De tolk heeft in principe enkel een notitieblok en een balpen nodig om zijn taak te kunnen uitvoeren. Eventueel kan hij – indien de spreker een microfoon gebruikt – ook gebruik maken van de microfoon van de spreker. Het spreekt voor zich dat bij deze vorm van tolken het geen optie is om naar meerdere talen tegelijk te tolken. Daarnaast is het een tijdrovende vorm van tolken die weinig ruimte laat voor interactie. Tegenwoordig wordt consecutief tolken dan ook niet meer zo vaak gebruikt.

Wat zijn de voor- en nadelen van consecutief tolken?

VOORDELEN

NADELEN

  • Geen materiaalkost
  • Mobiel systeem
  • Vrijwel altijd bruikbaar
  • Tijdrovend
  • Zeer weinig interactie (“monoloog”)
  • Slechts één talenpaar mogelijk

Consecutief tolken wordt dus niet zo vaak meer gebruikt. Toch kan deze tolkvorm nog zijn nut hebben, ook wanneer u met een beperkt budget zit of wanneer u onder atypische omstandigheden werkt.

Eén ding is zeker: werken met een tolk biedt een onmiskenbare toegevoegde waarde voor uw meertalige bijeenkomst.

Wenst u met tolken te werken?
Vraag vrijblijvend een offerte

Dorp 13A 9810 Nazareth
ruth@proscription.be
T +32 474 92 70 07

Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x