Beëdigd, gelegaliseerd of met apostille?

Wanneer u documenten moet laten vertalen voor officiële instanties, zal men normaalgezien vragen dat deze vertaling wordt gemaakt door een beëdigd vertaler. De vormvereisten waar uw vertaling aan moet voldoen, kunnen echter nogal verschillen. En wat moet u dan als particulier? Hoe weet u nu wat er precies moet gebeuren? Hoe weet u zeker dat u niet voor verrassingen komt de staan en dat uw document wordt aanvaard?

Vraag bij de betreffende instantie dus zeker altijd goed na, wat men precies nodig heeft. Wanneer het gaat om officiële vertalingen hebt u hierbij 3 opties: de vertaling moet beëdigd, gelegaliseerd of met apostille worden afgeleverd. Wat is het verschil?

EEN BEËDIGDE VERTALING

Een beëdigde vertaling is eenvoudigweg een vertaling die gemaakt is door een beëdigd vertaler. De vertaler in kwestie moet beëdigd zijn voor de talen die u nodig hebt. Een vertaler die bijvoorbeeld enkel beëdigd is voor Frans, mag geen beëdigde vertalingen maken uit het Engels naar het Nederlands en omgekeerd, ook al is hij of zij het Engels voldoende machtig. Let dus steeds goed op de talencombinatie van uw vertaler. Wanneer u een document moet laten vertalen voor bijvoorbeeld een notariaat, bestaat de kans dat de notaris de vertaling zelf zal afstempelen. In dat geval volstaat dan een beëdiging. Ook in geval van een vertaling voor een advocaat kan beëdiging volstaan.

Hoe kunt u zien dat een vertaling beëdigd is? Elk beëdigd vertaler heeft een erkenningsnummer van de FOD Justitie. Wanneer een beëdigd vertaler een beëdigde vertaling maakt, zal hij of zij altijd dat erkenningsnummer vermelden op het document van de vertaling, evenals zijn of haar naam, de talencombinatie van de vertaling, de datum waarop de vertaling is gemaakt en zijn of haar handtekening. Sommige beëdigd vertalers hebben ook een stempel waar deze informatie op vermeld staat.

EEN GELEGALISEERDE VERTALING

Wanneer u een vertaling nodig hebt voor een officiële instantie zoals de gemeente, zal men over het algemeen vragen om een gelegaliseerde vertaling. Het gaat dan vaak over vertalingen van een geboorteakte, een huwelijksakte, een aangifte van samenwoonst enz.

Ook een gelegaliseerde vertaling moet gemaakt worden door een beëdigd vertaler. Ook op een dergelijk vertaling zal dus alle informatie terug te vinden zijn over de beëdigd vertaler dus erkenningsnummer, talencombinatie, datum van de vertaling en de naam en handtekening van de beëdigd vertaler. Bij een gelegaliseerde vertaling moet er echter nog een bijkomende stap worden uitgevoerd. Nadat de vertaler de vertaling heeft uitgevoerd en opgemaakt volgens alle regels, moet het document nu ook nog eens bij de rechtbank worden afgegeven waar de vertaling dan nog eens wordt afgestempeld en ondertekend als “geldig en voor waar” door de procureur. U kunt vragen aan de vertaler dat hij deze formaliteit voor u vervult – dat doet hij mits een bijkomend forfait voor de administratie – maar u kunt ook zelf naar de rechtbank gaan waar uw vertaler beëdigd is. Een legalisatie is over het algemeen na een à twee dagen in orde.

DE APOSTILLE

Hebt u het winnende lot uit de administratieve loterij getrokken, dan bestaat de kans dat u uw document nog moet voorzien van een apostille. Een apostille kan noodzakelijk zijn wanneer u bijvoorbeeld een notariële akte moet laten ondertekenen in het buitenland of wanneer een Belgische notariële akte moet dienen in een internationaal dossier. Vaak gaat het dan om een aankoop van vastgoed of een overlijden in het buitenland. Maar ook wanneer u iemand in het buitenland een volmacht wilt geven om voor u te handelen in notariële zaken, zal een apostille vaak noodzakelijk zijn.

Een apostille, voluit de Apostille van Den Haag, geldt als internationaal bewijs dat de akte in kwestie geldig is. Vroeger moest men een apostille rechtstreeks afhalen bij de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Sinds iets meer dan een jaar (sinds 01/05/2018) wordt er echter gewerkt met elektronische apostilles. Deze laatste kunt u zelf online aanvragen of via uw notaris. De aanvraag wordt normaalgezien binnen de 48 uur behandeld. Is de aanvraag echt bijzonder dringend en is uw document vrij kort (maximum 4 pagina’s), dan kunt u de aanvraag nog steeds ter plaatse doen. In dat geval wordt de apostille onmiddellijk toegekend.


Hebt u een document dat vertaald moet worden door een beëdigd vertaler? Dan kunt u hiervoor bij ons terecht. Ook met al uw vragen over welk type validatie u exact nodig hebt, helpen wij graag verder.


Dorp 13A 9810 Nazareth
ruth@proscription.be
T +32 474 92 70 07

Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x